Brussel 12/03/2014 (BELGA)

Sociale leningen - Eén op vier sociale leningen voor alleenstaanden zonder kinderen

Screenshot De Redactie

In 2013 werden 5.612 sociale leningen toegekend door het Vlaams Woningfonds (VWF) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld) heeft opgevraagd bij Vlaams minister Freya Van den Bossche. Van de 5.612 sociale leningen gingen er 1.394, of 1 op 4, naar alleenstaanden zonder kinderen.

De cijfers raakten woensdag bekend in de marge van de discussie over het tekort aan middelen bij het VWF en de VMSW.

Uit de cijfers die Gwenny De Vroe opvroeg, blijkt dat er in 2013 in totaal 5.612 leningen zijn toegekend. De provincie Antwerpen kent het grootst aantal sociale leningen met 1776. Vlaams Brabant het minst met 524 leningen.

Minister Van den Bossche schrijft de toenemende vraag naar sociale woningen toe aan de economische crisis en het feit dat veel mensen minder makkelijk aan een lening geraken bij de banken

Vlaams parlementslid De Vroe ziet nog aanvullende oorzaken voor de grote vraag naar sociale leningen in 2013. "Ten eerste kon het leningsbedrag tot 100 procent van de waarde van een woning ontleend worden, in tegenstelling tot banken die terughoudend reageerden om hypothecaire kredieten toe te kennen en een aanzienlijk voorschot eisen. Een tweede reden is de historisch lage rentevoet in de geschiedenis van de Vlaamse sociale leningen. Vorig jaar kon een aanvrager een sociale lening aanvragen tegen een rentevoet van 1,1 procent. Geen enkele bank kon daar tegenop", aldus De Vroe.

Verder blijkt uit de cijfers dat de gemiddeld toegekende lening 153.000 euro bedroeg. "Toch hadden 1.654 ontleners een betalingsachterstand.
Daarvan had bijna één derde een betalingsachterstand van meer dan 3 maand. Dat heeft geleid tot gedwongen verkoop van 8 woningen. De oorzaak van wanbetalingen is te wijten aan werkverlies, hoge ziektekosten en onvoorziene kosten", besluit de De Vroe.

DRM/(KVH)

121321 MAR 14

Zie ook www.deredactie.be/permalink/1.1907159

HOME - CONTACT - TERUG