(09/02/2011)

Nieuwe editie Vlaamse Rand in Le Soir

De Franstalige krant Le Soir is van plan een nieuwe editie in de Vlaamse Rand te verspreiden.

De persvrijheid laat Le Soir toe om met een inhoudelijke nieuwe editie over de Vlaamse Rand de Franstalige inwoners te informeren. Door deze editie zullen Franstaligen op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de Vlaamse Rand, en daardoor meer betrokken geraken bij het beleid.

"Ik hoop dat de Franstalige krant met deze nieuwe editie niet de bedoeling heeft om twee bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten, en om spanningen tussen twee taalgroepen teweeg te brengen. Daarom is het essentieel dat Le Soir neutrale en objectieve informatie zal geven over wat er leeft in de Vlaamse Rand".

De Vlaamse overheid en opeenvolgende Vlaamse regeringen voeren al jarenlang een beleid om het landelijk en Nederlandstalig karakter van deze gemeenten rond het Brussels hoofdstedelijk gewest te vrijwaren en versterken. Vlaanderen voert een beleid om anderstaligen in de Vlaamse Rand te integreren en in te burgeren, en wil de promotie, bescherming, vorming en onderwijs van en in het Nederlands intensifiŽren. Ik hoop dat de Brusselse krant met haar initiatief ook wil bijdragen aan deze doelstelling.

Meer informatie bij Gwenny De Vroe, Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen te Kampenhout (0495 60 86 60)

HOME - CONTACT - TERUG