(09/02/2011)

Kampenhout zorgt voor een veilige paddentrek

Kampenhoutse padden, kikkers en salamanders ontwaken uit hun winterrust, en gaan massaal op weg naar een plek om zich voort te planten. Econet Vlaams-Brabant zal in samenwerking met de milieudienst van Kampenhout schermen plaatsen met daarlangs ingegraven emmers. Deze schermen komen in de Waterstraat en de Hummelgemseweg.

Padden en kikkers die de openbare weg willen oversteken, worden opgevangen door de schermen en komen in de emmers terecht. De emmers worden gecontroleerd door vrijwilligers die de padden verzamelen en veilig loslaten aan de andere kant van de weg. "Bedoeling is om de overstekende padden te beschermen tegen verkeersongelukken", aldus Gwenny De Vroe, schepen van milieu. Ook dit jaar worden de overstekende padden, kikkers en salamanders geteld door Natuurpunt.

Meer informatie bij Gwenny De Vroe, schepen te Kampenhout (0495 60 86 60)

HOME - CONTACT - TERUG