(18/02/2011)

Geen verbrandingsoven in Kampenhout

Gwenny De Vroe, Vlaams parlementslid, is verheugd dat de provincie Vlaams-Brabant beslist heeft om geen verbrandingsoven toe te laten in Kampenhout. Vorige week op 10 februari 2011 heeft de provincie Vlaams-Brabant op voorstel van de bevoegde gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Julien Dekeyser, beslist om het provinciaal ruimtelijk structuurplan zodanig aan te passen dat afvalverwerkende bedrijven niet meer zullen worden toegelaten, noch in de bestaande industriezone, noch in de geplande uitbreiding.

Vlaams parlementslid en schepen te Kampenhout, Gwenny De Vroe, was steeds een hevige tegenstander van de verbrandingsoven, en heeft meerdere parlementaire initiatieven genomen daaromtrent. Eind vorig jaar heeft ze nog Muyters en Schauvliege, de Vlaamse ministers van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, geïnterpelleerd na tegenstrijdige berichten in de media over de afvaloven. Beide ministers moesten toegeven dat de Vlaamse meerderheid de komst van een nieuwe afvaloven in Kampenhout-Sas niet had uitgesloten. De provincie Vlaams-Brabant heeft dit vorige week wel uitgesloten. "Vervolgens zal in het najaar een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt zijn dat 100% juridisch en definitief komaf maakt met de verbrandingsoven in Kampenhout", aldus Gwenny.

Meer informatie bij Gwenny De Vroe,
Vlaams parlementslid en schepen te Kampenhout
(0495 60 86 60)

HOME - CONTACT - TERUG