(04/05/2011)

Kasteel van Ham blijft zonder beheer. Erfgoed Vlaanderen weigert beheer over te nemen

Er is nog geen oplossing voor het beschermde kasteel van Ham in Steenokkerzeel. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Geert Bourgeois op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe.

Enkele jaren geleden besloot de Vlaamse overheid om het beschermde kasteel van Ham in Steenokkerzeel niet langer te gebruiken als vergader- en conferentiecentrum, en het kasteel in erfpacht te geven voor een periode van 30 jaar. Tot twee maal toe is een erfpachtprocedure gestart. Een zoektocht naar een overnemer leverde niets op. De privé sector bleek niet geïnteresseerd in de uitgeschreven erfpachtprocedure van de Vlaamse Regering. Daardoor kwam het gebouw leeg te staan.

Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe vindt het essentieel dat de Vlaamse overheid voor haar beschermd patrimonium zelf een voorbeeldfunctie opneemt. Zij suggereerde aan Vlaams minister Bourgeois om het beheer in handen te geven van Erfgoed Vlaanderen, een vzw die door de Vlaamse overheid zelf werd opgericht om probleemmonumenten te beheren.

"Tot mijn steile verbazing weigerde Erfgoed Vlaanderen voorlopig om het beheer van het kasteel van Ham in handen te nemen", zegt Gwenny De Vroe. Ook al staat het kasteel al meer dan anderhalf jaar leeg, er worden nauwelijks nog onderhouds- en beheerswerken uitgevoerd. Erfgoed Vlaanderen schermt met een aantal parameters waaraan dossiers werden getoetst, maar het is niet duidelijk wat die parameters dan wel zijn noch door wie en binnen welk kader ze worden beoordeeld", vervolgt de Vlaams volksvertegenwoordiger.

"Ik heb minister Bourgeois in ieder geval een aantal nieuwe vragen hierover gesteld, om te weten te komen op basis van welke elementen het beheer door Erfgoed Vlaanderen niet kan. Ondertussen heeft de minister ook moeten toegeven dat er slechts een beperkt aantal beheers- en onderhoudswerken werden uitgevoerd en heeft hij eindelijk gevolg gegeven aan onze oproep om door Monumentenwacht een inspectierapport te laten opmaken waardoor de huidige bewaringstoestand van het kasteel eindelijk objectief kan worden vastgesteld", gaat De Vroe verder.

"Ik zal het dossier in ieder geval blijven opvolgen tot er een structurele oplossing komt. In zijn eigen erfgoedbeleid heeft Vlaams minister Bourgeois enkele maanden geleden de onderhoudspremies voor lokale besturen afgeschaft, omdat hij vindt dat die besturen een voorbeeldfunctie hebben op het vlak van goed huisvaderschap. Ik kan alleen maar vaststellen dat de minister voor het eigen patrimonium van de Vlaamse overheid wel heel veel tijd nodig heeft om blijk te geven van dat goed huisvaderschap. Dit prachtige gebouw met zijn rijke geschiedenis verdient beter", besluit Gwenny De Vroe.

Meer informatie bij Gwenny De Vroe,
Vlaams volksvertegenwoordiger & schepen te Kampenhout
(0495 60 86 60)

HOME - CONTACT - TERUG