(20/06/2011)

Gwenny De Vroe lijsttrekker Open Vld Kampenhout

Het partijbestuur van Open Vld in Kampenhout heeft Gwenny De Vroe unaniem aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteverkiezingen van oktober 2012. Gwenny De Vroe (º1979) is Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen.

Kampenhout was deze en vorige legislatuur in goede handen voor wat de bevoegdheden betreft die Gwenny heeft uitgeoefend. Deze legislatuur was Gwenny, als enige schepen voor Open Vld, verantwoordelijk voor Milieu, Cultuur, Jeugd, Buitenschoolse Kinderopvang, Emancipatiebeleid en Markten.

Onder leiding van Gwenny zal een lijstvormingscomité in de schoot van het bestuur van Open Vld Kampenhout de komende maanden verder werken aan een verkiezingslijst met sterke kandidaten die samen een ploeg willen vormen met de ambitie om Kampenhout verder te besturen.

Meer informatie bij Gwenny De Vroe,
schepen van Cultuur en Jeugd te Kampenhout & Vlaams volksvertegenwoordiger
(0495 60 86 60)

HOME - CONTACT - TERUG