(15/05/2012)

Help mee de oven voorgoed te stoppen!

Stop de ovenAlle inwoners van Kampenhout, Haacht, Boortmeerbeek en Keerbergen ontvangen deze week een flyer "Help mee de oven voorgoed te stoppen" in de bus. Op de achterzijde van de flyer vind je er het bezwaarschrift. De Open Vld-besturen van Kampenhout, Haacht, Boortmeerbeek en Keerbergen doen samen een laatste, warme oproep aan alle inwoners van hun gemeenten om een bezwaarschrift in te dienen tegen de afvalverbrandingsoven in Kampenhout-Sas. Er is nog tijd tot uiterlijk dinsdag 22 mei. Open Vld roept iedereen die dat nog niet gedaan heeft, nog eens op om gebruik te maken van de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de oven.

Bij de eerste vergunningsaanvraag werden circa 14.000 bezwaarschriften verzameld, vooral door het comité Stop de Oven, maar door een tactische tegenzet van de ovenbouwer zijn deze ongeldig. Open Vld wil een duidelijk signaal geven aan de Vlaamse overheid dat niemand in onze regio die oven wil. Maar dan ook niemand. Open Vld zal zich in Kampenhout, Haacht, Boortmeerbeek en Keerbergen mee met hand en tand blijven verzetten tegen de oven!

Open Vld is dan ook tevreden dat de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de bouw van de verbrandingsoven. Net zoals de Open Vld is de deputatie niet te spreken over het feit dat de Vlaamse overheid Recover Energy de toelating gaf om haar bouwvergunningsaanvraag rechtstreeks in te dienen bij de Vlaamse overheid en niet eerst bij de gemeente Kampenhout. Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe heeft daarover bijkomende uitleg gevraagd van de bevoegde minister.

Meer informatie bij Gwenny De Vroe,
schepen van Leefmilieu te Kampenhout & Vlaams volksvertegenwoordiger
(0495 60 86 60)

Michel Baert,
burgemeester van Boortmeerbeek
(0475 41 99 30)

bij Steven Swiggers,
schepen van Leefmilieu te Haacht
(0475 76 09 84)

bij Ann Schevenels,
burgemeester van Keerbergen
(0497 54 62 32)

HOME - CONTACT - TERUG